ZNOVUOBNOVENÍ KURZŮ - OD 7.6.2021

19. 5. 2021

Nyní ještě k opatřením, která je nutné dodržovat. Většinu z nich jsme si vyzkoušeli již v prosinci, takže pro nikoho nebudou žádnou novinkou. Respirátory se odkládají až v šatně, vnitřní prostory je nutné opustit co nejrychleji, s dítětem smí dovnitř jen jedna osoba, občerstvení je možné konzumovat pouze venku.

Novinkou je, že pro vstup do bazénu je nutno splnit některou z následujících podmínek, které platí pro osoby starší šesti let:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (test provedený v akreditovaném odběrném místě) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

· od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

· od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

· od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Ve zkratce z tohoto vyplývá, že je nutné, aby byl případný test proveden v akreditovaném odběrném místě. Domácí test nebo test provedený v zaměstnání jinou osobou než lékařem či akreditovanou laboratoří, bohužel nemůžeme akceptovat.

Tyto nařízení jsou velkou komplikací pro všechny, ale bohužel to v současné době opravdu nejde jinak, doufáme, že to všichni zvládneme a i přes tyto překážky se od příštího týdne začneme zase pravidelně setkávat.

Zpět