Provozní řád

Provozní řád - Aquacentrum Šutka platný od podzimního kurzu 2017

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.

 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

 3. Před vstupem do prostoru herničky se rodiče i děti vyzují a boty uloží pod lavičky.

 4. Rodiče své děti převlékají v šatně. Před vstupem do bazénu použijí sprchy a dětem mladším 2 let obléknou plovací plenky (nebo dětské plavečky s přiléhavými gumičkami okolo stehýnek), tyto jsou pro pohyb ve vodě nezbytné!!!

 5. Před vstupem do bazénu je nutné řádně umýt sebe i dítě bez plavek.
 6. Doprovodu je vstup do prostoru výukového bazénu povolen pouze v plavkách a vhodné obuvi, případně i vhodném oblečení (tričko, kraťasy). Doprovod nemá povolený vstup do relaxačního bazénu.

 7. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.

 8. Kurzy plavání musí být doplacen nejpozději do skončení 2. lekce, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li kurz doplacen, bude účastník z kurzu vyloučen!

 9. Každý účastník obdrží vstupní kartičku, kterou před každou lekcí vymění na recepci za přístupový čip, po skončení lekce je povinen čip vrátit. Za ztrátu čipu je aquacentrem účtován poplatek 800 Kč.

 10. Každý účastník  má k dispozici přístup do on-line aplikace AUKSYS - veškeré omluvy a náhrady jsou tedy realizovány přímo účastníkem kurzu prostřednictvím tohoto systému https://delfinci.auksys.com/student/ Omluvu je dále možné provést unikátním sms kódem, kdy návod je uveden na vstupní kartičce. Absenci dítěte prosím omlouvejte ihned, jakmile se o ní dozvíte, nejpozději do 8.00 h ranní v den lekce. Pokud se řádně a včas omluvíte z lekce, můžete čerpat neomezené množství náhrad v daném kurzu. Do následujícího kurzu lze převádět 4 nevyplavané lekce. V letním kurzu, který mívá většinou 5lekcí se převádějí 2 lekce.  Účastníkům, kteří hradí celý kurz slevovým voucherem se převádí max.2 náhrady. V případě plánované dovolené atd. je tedy vhodné vyčerpat náhrady co nejdříve a nenechávat výběr na poslední chvíli. Přihlašování na náhrady je možné provádět kdykoliv, tj. i těsně před začátkem lekce, mnoho míst se uvolní po  8 h ranní – v rozmezí 7.00 - 8.00 h ráno je prováděno nejvíce omluv. Nahlášená náhrada, na kterou jste se nedostavili, propadá.

Provozní řád - Rehaklub Praha 8 - Ďáblice platný od podzimního kurzu 2017

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.

 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

 3. Před vstupem do prostoru herničky se rodiče i děti vyzují a boty uloží na vyhrazené místo.

 4. Rodiče své děti převlékají v šatně. Před vstupem do bazénu použijí sprchy a dětem mladším 2 let obléknou plovací plenky (nebo dětské plavečky s přiléhavými gumičkami okolo stehýnek), tyto jsou pro pohyb ve vodě nezbytné!!! Rodiče používají do bazénu plavecké čepice (může být i látková).

 5. Před vstupem do bazénu je nutné řádně umýt sebe i dítě bez plavek.
 6. Doprovodu je vstup do bazénu povolen pouze v plavkách a vhodné obuvi, případně i vhodném oblečení (tričko, kraťasy).

 7. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.

 8. Kurzy plavání musí být doplacen nejpozději do skončení 2. lekce, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li kurz doplacen, bude účastník z kurzu vyloučen!

 9. Každý účastník obdrží vstupní kartičku, kterou se bude během kurzu prokazovat.

 10. Každý účastník  má k dispozici přístup do on-line aplikace AUKSYS - veškeré omluvy a náhrady jsou tedy realizovány přímo účastníkem kurzu prostřednictvím tohoto systému https://delfinci.auksys.com/student/ Omluvu je dále možné provést unikátním sms kódem, kdy návod je uveden na vstupní kartičce. Absenci dítěte prosím omlouvejte ihned, jakmile se o ní dozvíte, nejpozději do 8.00 h ranní v den lekce. Pokud se řádně a včas omluvíte z lekce, můžete čerpat neomezené množství náhrad v daném kurzu. Do následujícího kurzu lze převádět 4 nevyplavané lekce. Účastníkům, kteří hradí celý kurz slevovým voucherem se převádí max.2 náhrady. V případě plánované dovolené atd. je tedy vhodné vyčerpat náhrady co nejdříve a nenechávat výběr na poslední chvíli. Přihlašování na náhrady je možné provádět kdykoliv, tj. i těsně před začátkem lekce, mnoho míst se uvolní po  8 h ranní – v rozmezí 7.00 - 8.00 h ráno je prováděno nejvíce omluv. Nahlášená náhrada, na kterou jste se nedostavili, propadá.

Provozní řád - Sokolov, Ostrov

 1. Kurzy plavání se konají 1 x týdně, lekce trvá 30 minut.

 2. Do kurzů nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními, gynekologickými či jinými sdělnými chorobami a osoby zahmyzené a opilé. V případě nachlazení či jiných známek onemocnění jsou účastníci kurzů povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

 3. Před vstupem do prostoru šaten se rodiče i děti vyzují a boty uloží do regálu na boty.

 4. Rodiče své děti převlékají v šatně. Před vstupem do bazénu použijí sprchy a dětem mladším 2 let obléknou plovací plenky (nebo dětské plavečky s přiléhavými gumičkami okolo stehýnek), tyto jsou pro pohyb ve vodě nezbytné!!!

 5. Před vstupem do bazénu je nutné řádně umýt sebe i dítě bez plavek.
 6. Doprovodu je vstup do prostoru bazénu povolen pouze v plavkách a vhodné obuvi, případně i vhodném oblečení (tričko, kraťasy).

 7. Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti nachlazení, zejména v oblasti hlavy a beder. Před odchodem je potřeba nechat dítě aklimatizovat alespoň půl hodiny v místnosti pro odpočinek.

 8. Kurzy plavání se doplácí vždy mezi 2. - 3. lekcí v daném kurzu. Nebude-li kurz doplacen, bude účastník z kurzu vyloučen!

 9. Omluvu je nutné provést nejpozději předcházející den lekce do 22 hodin. Omluva je možná zasláním SMS.

 10. Nahlášená náhrada, na kterou jste se nedostavili, propadá. Náhradu může dítě absolvovat i v kurzech s méně pokročilými dětmi, než je samo, anebo naopak s pokročilejšími než je samo.