Zápis a přihláška

Přihlášení do kurzu - Aquacentrum Šutka, Praha 8

Přihlášení do kurzu je možné pomocí závazné přihlášky 

Konkrétní hodina bude dohodnuta dle Vašich časových možností s ohledem na věk dítěte a jeho již získané dovednosti.

Zašleme Vám potvrzení o registraci Vašeho dítěte do kurzu společně s žádostí o uhrazení zálohy ve výši  1.500 Kč na bankovní účet č. 2200370822/2010 nebo v hotovosti. Doplatek se hradí při zahájení kurzu (opět na bankovní účet nebo v hotovosti). Pokud nebudete chtít platbu zadávat 2 x, můžete samozřejmě uhradit najednou. U letního kurzu se hradí celá částka najednou. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.

Záloha je po zápisu do kurzu nevratná.

Doklad pro Vaši pojišťovnu nebo pro čerpání benefitů Vám vystavíme na požádání.

Zaplacením zálohy, případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí se zde uvedenými podmínkami,  provozním řádem naší firmy a provozním a návštěvním řádem Aquacentra Šutka.

 

Přihlášení do kurzu - Ostrov, Sokolov

Přihlášení do kurzu je možné provést telefonicky, e-mailem nebo pomocí závazné přihlášky do kurzu plavání. Konkrétní hodina bude dohodnuta dle Vašich časových možností s ohledem na věk dítěte a jeho již získané dovednosti.

Zašleme Vám potvrzení o registraci Vašeho dítěte do kurzu společně s žádostí o uhrazení zálohy ve výši 1 000 Kč (na bankovní účet č. 2200370822/2010 nebo v hotovosti). Doplatek se hradí při zahájení kurzu (opět na bankovní účet nebo v hotovosti). Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.

Záloha je po zápisu do kurzu nevratná.

Doklad pro Vaši pojišťovnu nebo pro čerpání benefitů Vám vystavíme na požádání.

Zaplacením zálohy, případně uhrazením celého kurzovného, účastník kurzu souhlasí se zde uvedenými podmínkami a provozním řádem.